Teikiamos paslaugos


Hidrotechninių statinių projektavimas

Atliekame skaičiavimus, vandens modeliavimą, hidrologinius tyrimus, rengiame ataskaitas, ruošiame projektinius sprendimus, techninius (darbo) projektus visiems hidrotechnikos statiniams: vandens pralaidoms, užtvankoms, kanalams, mažosioms hidroelektrinėms.

Eismo saugumo audito atlikimas

Atliekame kelių saugumo auditą visiems viešajam eismui skirtiems projektuojamiems, tiesiamiems ar jau eksploatuojamiems keliams ir gatvėms Auditų atlikimo tvarkos apraše nustatytais atvejais.

Kelių, gatvių projektavimas

Atliekame projektavimo darbus gatvėms gyvenvietėse, vietinės reikšmės keliams, miško keliams. Siūlome paslaugas nuo vietovės tyrimo, projektinių pasiūlymų parengimo iki statybą leidžiančio dokumento gavimo.

Geodeziniai matavimai

Atliekame įvairių apimčių topografines nuotraukas pačiose sudėtingiausiose vietovėse: pelkėse, miškuose, durpynuose, deriname su suinteresuotomis instancijomis.

Sąmatų (skaičiuojamosios kainos)sudarymas

Sudarome sąmatas, nustatome skaičiuojamąją kainą melioracijos, statiniams, susisiekimo komunikacijoms, hidrotechnikos statiniams.

Poveikio aplinkai vertinimas (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas)

Ruošiame poveikio aplinkai ataskaitas, vertiname kokia bus įtaka naujai planuojamos veiklos aplinkai, gamtai. Atliekama remiantis daugiakriterinės analizės metodais.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimas, hidrauliniai vamzdynų skaičiavimai

Rengiame projektus vandentiekio ir nuotekų tinklams, skaičiuojame, modeliuojame vamzdynus.

Išpildomųjų nuotraukų rengimas keliams, inžineriniams tinklams

Rengiame visų tipų ir poreikių išpildomąsias nuotraukas statiniams, inžineriniams tinklams.

Melioracijos statinių projektavimas

Projektuojame visus melioracijos statinius (įrenginius), t.y. drenažo sistemos, grioviai, sausinimo, drėkinimo sistemos, statybinį drenažą; atliekame tyrimus, matavimus, ruošiame techninius (darbo) projektus remontui, rekonstrukcijai. Taip pat galime pasiūlyti projektavimo paslaugas melioracijos statinių atstatymui, kai yra kertamos arba naikinamos melioracijos sistemos tiesiant įvairias komunikacijas, kelius.

Statinių (kelių, inžinerinių komunikacijų, tinklų) kadastriniai matavimai

Šiuo metu specializuojamės statinių kadastrinių matavimų atlikimo srityse, kurias projektuojame, t.y. susiekimo komunikacijos, gatvės, pėsčiųjų takai, hidrotechnikos statiniai, taip pat visos komunikacijos, inžineriniai tinklai.

Techninės priežiūros atlikimas susisiekimo komunikacijų, melioracijos, hidrotechnikos statiniams

Mūsų partneriai

We are in good company.