„Bulėnų pelkės ir Juodlės miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų natūralaus hidrologinio režimo atkūrimas“ vietovės tyrimas, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra (2012 m.)

Projekto užsakovas: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

.

 

Bulėnų pelkė

Hidrologinis režimas atstatomas Bulėnų pelkėje. Teritorijoje užtvenkti 3 grioviai, įrengiant 15 užtvarų iš plastikinių spraustlenčių, 3 vandens pralaidas-latakus. Pašalinti nuo griovių augę krūmus. Rekonstruota 18 melioracijos sistemų (654 m) , įrengiant 18 žiočių, 15 latakų, išvalytos esamas vandens pralaidos. Teritorija priklauso Ventos baseinui. Bendras teritorijos plotas 113 ha. Teritorijoje yra Bulėnų ežeras 1,5 ha ploto.

Tvarkoma teritorija yra Bulėnų telmologiniame draustinyje. Teritorijoje yra išskiriamos šios Europinės svarbos buveinės: Degradavusios aukštapelkės, tarpinės pelkės ir liūnai, šarmingos žemapelkės, žolių turtingi eglynai, pelkėti lapuočių miškai, pelkiniai miškai.

Juodlės miškas

Hidrologinis režimas atstatomas Ilgos upelio baseine. Atstatymo darbai vykdomi nuo pk 49+00 iki upelio ištakų. Įrengta 15 medinių užtvarų ant į Ilgos upelį įtekančių griovių. Gabriolės duburyje ant Ilgos upelio ir griovio I-1 įrengti akmenų metiniai vandens lygio palaikymui. Ilgos upelio baseinas yra 16,0 km2, ilgis 7,6 km. Ilgos upelis yra dešinysis Šonos upelio intakas, įteka 2,0 km nuo Šonos žiočių. Priklauso Ventos baseinui. Tvarkomo upelio teritorija patenka į Ilgos kraštovaizdžio draustinį ir Juodlės BAST teritoriją. Teritorijoje gausu į raudonąją knygą įrašytų saugomų rūšių.

Bulenai-juodle

Picture 001

Picture 037

Picture 052

 

 

Picture 063

Picture 029