Techninis projektas  "Zarasų raj., Degučių sen., Zarasų girininkijoje kv. nr. 80;82;84., kelio statybos techninis projektas“, 2015 m.
UŽSAKOVAS: VĮ Zarasų miškų urėdija.
TECHNINIO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“


Kelias yra Zarasų rajone, Degučių sen., Zarasų girininkijoje. Artimiausi kaimai: Mumeliškės, Veriūgiškės, Budrėnai.
Suremontuoto kelio kategorija yra III v, eismo juostos plotis 3,5 m, juostų skaičius – 1, kelkraščiai – 0,5 m, bendras plotis –  4,5 m. Kelio ilgis 1,553 km. Šalia kelio įrengtos dvi nukirstų medžių sandėliavimo aikšteles: aikštelės Nr. 1 plotas – 485 m2, aikštelės Nr. 2 – 110 m2.. Kelias bus naudojamas miško tvarkymo ir priežiūros darbams.