STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Švenčionių rajono savivaldybė administracija

OBJEKTO ADRESAS: Meilūnų k., Švenčionių sen., Švenčionių r. sav. Sklypo Unik. Nr. 4400-2744

TECHNINIO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“

.

VASAKNŲ BIOSFEROS POLIGONE ESANČIŲ SALELIŲ TVIRTINIMAS (2014 m.)

Vasaknų biosferos  poligone esančiame tvenkinyje yra suformavusios ~ 4,0 ha plaukiojančių salų. Tvenkinys priklauso Vasaknų žuvininkystės ūkiui. Didžioji dalis salų yra apaugusi aukšta augmenija, vietomis atsiradusios ir sumedėjusios augmenijos. Todėl netvarkant esamų salų mažėja saugomiems paukščiams skirtų buveinių. Kitas mažinantis salų kiekį ir tinkamų buveinių dydį yra žmogaus įsikišimas

Parengus projektą esamos salos tvirtinamos, taip užkertant kelią joms judėti link hidrotechnikos statinių, ir įrengta dalis dirbtinių salų. Salos tvirtinamos supilant pylimą iš mineralinio grunto aplink salas, uždarant salas į "narvą" ar apjuosiant jas tinklu.

Techninis projektas  "Zarasų raj., Degučių sen., Zarasų girininkijoje kv. nr. 80;82;84., kelio statybos techninis projektas“, 2015 m.
UŽSAKOVAS: VĮ Zarasų miškų urėdija.
TECHNINIO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“


Kelias yra Zarasų rajone, Degučių sen., Zarasų girininkijoje. Artimiausi kaimai: Mumeliškės, Veriūgiškės, Budrėnai.
Suremontuoto kelio kategorija yra III v, eismo juostos plotis 3,5 m, juostų skaičius – 1, kelkraščiai – 0,5 m, bendras plotis –  4,5 m. Kelio ilgis 1,553 km. Šalia kelio įrengtos dvi nukirstų medžių sandėliavimo aikšteles: aikštelės Nr. 1 plotas – 485 m2, aikštelės Nr. 2 – 110 m2.. Kelias bus naudojamas miško tvarkymo ir priežiūros darbams.      

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS): Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai
OBJEKTO ADRESAS: Molėtų r., Inturkės sen., Miežonių k., Lakštingalų g.
TECHNINIO PROJEKTO RENGĖJAS: UAB „Inžinerinis projektavimas“

Automobilių stovėjimo aikštelės ir privažiavimo kelio atkarpos nuo Buivydų k. pabaigos, Dūkštų sen., Vilniaus r. iki Buivydų piliakalnio įrengimas, techninio projekto parengimas. (2011 m.)

.

„Bulėnų pelkės ir Juodlės miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų natūralaus hidrologinio režimo atkūrimas“ vietovės tyrimas, techninio projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra (2012 m.)

Projekto užsakovas: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

.

Užtvankos – pralaidos Čedaso ežere rekonstrukcijos techninio projekto parengimas ir nefunkcionuojančios melioracijos sistemos dalies nustatymo tyrimai. (2011 m.)

Teritorija patenka į Čedaso ornitologinį draustinį, Juodupės sen., Rokiškio r. (apie 25 km į šiaurės vakarus nuo Rokiškio miesto ir apie 1 km į šiaurę nuo Čedasų gyvenvietės). Projekto tikslas buvo ištirti visą Čedaso ež. teritoriją, neveikiančią melioracijos sistemą ir projektiniais sprendimais užtikrinti nuolatinį Čedaso ež. vandens lygį, kuris yra būtinas norint išlaikyti tinkamas sąlygas ornitologinio draustinio ekosistemai.

.