Užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, 42136, Rokiškis, kontaktinis asmuo Žemės ūkio vyr. specialistė Danutė Žėglaitienė, 8-45-851686, el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Rygos g. 44-46, 05272, Vilnius, kontaktinis asmuo Akvilė Širvinskaitė, mob.: 8-640-35022, el.p.: akvile @ projektavimas.net.

Vieta: Juodupės sen.: Pagrubio k., Raupių, Čeičių k., Levaniškio vs., Alksnių k., Skuomantų k., Onuškio k., Krastų k., Valiūniškio k., Sidabrinės k., Naujasodės k., Kirmėliškio, Stasiskio, Teklinės, Maineivių, Trumpiškio; Rokiškio Kaimiškoji sen.: Šilelio k., Čedasų k., Pavizuonių k., Ežerioksnės k., Kunigiškių k., Grubų k.; Pandėlio sen.: Naujasodės k.; Kazliškio sen.: Kalpokšnio k., Janikūnų k.
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ informuojame visuomenę apie melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto rengimą. Numatoma rekonstruoti šiuos sureguliuotus upelius, griovius: L-8, L-1A, L-4, L-1, L-1-1, L-6, L-6-2; V-6, V-6-1 IR V-8; V-17; P-3, P-5, P-5-1, P-9; Prūdupės up.; Plentauka up.; Lakštėna up.; Valkšnos up.;

Informaciją apie sklypus, kuriuose projektuojami melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, galima rasti UAB „Inžinerinis projektavimas“ svetainėje elektroniniu adresu www.projektavimas.net arba Rokiškio rajono Juodupės, Pandėlio, Kazliškio bei Rokiškio Kaimiškosios seniūnijų skelbimų lentose.

Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų melioracijos darbų iš naudotojų priimami 20 dienų po informacijos paskelbimo. Dėl projektavimo pasiūlymų ar pastabų kreiptis į projekto rengėją nurodytais kontaktais.

Pridedama:

Brėžinys Nr. 1

Brėžinys Nr. 2

2014-06-25 UAB „Inžinerinis projektavimas“ tapo Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos nariu.

Lietuvos melioracijos įmonių asociacija

 

UAB „Inžinerinis projektavimas“ 2014-05-23 įrašytas į oficialius patvirtintus Viešųjų pirkimų tarnybos tiekėjų sąrašus.

.

UAB „Inžinerinis projektavimas“ veikla organizacijos DNV Certification OY/AB, Finland 2014 m. gegužės 22 d. buvo pripažinta atitinkanti vadybos sistemos standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Šių sertifikatų taikymas įmonės veikloje yra įmonės siekis laikytis aukščiausių standartų vadybos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos srityse, nuolat tobulėti bei atitikti klientų poreikius.

 

iso9001

.