Užsakovas: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, 42136, Rokiškis, kontaktinis asmuo Žemės ūkio vyr. specialistė Danutė Žėglaitienė, 8-45-851686, el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Projekto rengėjas: UAB „Inžinerinis projektavimas“, Rygos g. 44-46, 05272, Vilnius, kontaktinis asmuo Akvilė Širvinskaitė, mob.: 8-640-35022, el.p.: akvile @ projektavimas.net.

Vieta: Juodupės sen.: Pagrubio k., Raupių, Čeičių k., Levaniškio vs., Alksnių k., Skuomantų k., Onuškio k., Krastų k., Valiūniškio k., Sidabrinės k., Naujasodės k., Kirmėliškio, Stasiskio, Teklinės, Maineivių, Trumpiškio; Rokiškio Kaimiškoji sen.: Šilelio k., Čedasų k., Pavizuonių k., Ežerioksnės k., Kunigiškių k., Grubų k.; Pandėlio sen.: Naujasodės k.; Kazliškio sen.: Kalpokšnio k., Janikūnų k.
Vadovaujantis LR Žemės ūkio ministro 2009-11-18 įsakymu Nr. 3D-883 „Dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ informuojame visuomenę apie melioracijos statinių rekonstrukcijos projekto rengimą. Numatoma rekonstruoti šiuos sureguliuotus upelius, griovius: L-8, L-1A, L-4, L-1, L-1-1, L-6, L-6-2; V-6, V-6-1 IR V-8; V-17; P-3, P-5, P-5-1, P-9; Prūdupės up.; Plentauka up.; Lakštėna up.; Valkšnos up.;

Informaciją apie sklypus, kuriuose projektuojami melioracijos statinių rekonstrukcijos darbai, galima rasti UAB „Inžinerinis projektavimas“ svetainėje elektroniniu adresu www.projektavimas.net arba Rokiškio rajono Juodupės, Pandėlio, Kazliškio bei Rokiškio Kaimiškosios seniūnijų skelbimų lentose.

Pastabos ir pasiūlymai dėl numatomų melioracijos darbų iš naudotojų priimami 20 dienų po informacijos paskelbimo. Dėl projektavimo pasiūlymų ar pastabų kreiptis į projekto rengėją nurodytais kontaktais.

Pridedama:

Brėžinys Nr. 1

Brėžinys Nr. 2